Alur Álvinnsla ehf

Endurvinnum álið

Efnt var til söfnunarátaks á áli í sprittkertum yfir hátíðarnar undir yfirskriftinni „Gefum jólaljósum lengra líf“ til þess að efla vitund almennings um mikilvægi flokkunar og endurvinnslu á því áli sem til fellur á heimilum.

Á sýningunni bregða hönnuðirnir Sigga Heimis, Ingibjörg Hanna, Olga Ósk Ellertsdóttir og Studio Portland á leik með efniviðinn í samstarfi við Málmsteypuna Hellu. Svo vel tókst til með endurvinnsluátakið að ákveðið var að halda söfnun þess áfram og er það nú orðið varanlegur kostur í endurvinnsluflóru landsmanna. En þá kviknaði spurningin hvað yrði um álið úr sprittkertunum.

Til þess að efniviðurinn eignaðist framhaldslíf þótti kjörið að fá hönnuði til þess að bregða á leik. Valdir voru hönnuðir með ólíkan bakgrunn; hönnuðir með yfirgripsmikla reynslu, en einnig ungir og upprennandi hönnuðir með nýjar nálganir. Verkefnið er unnið í nánu samstarfi við Málmsteypuna Hellu, sem hefur frá upphafi endurunnið ál í sinni framleiðslu og einbeita hönnuðir sér að framleiðslumöguleikum þeirra.

Áhersla var lögð á nytjahluti fyrir íslenskan veruleika og innblástur sóttur í daglegt líf. Álið er kjörið fyrir íslenskar aðstæður og það er hráefni sem við tengjum við, enda samofið íslensku atvinnulífi um árabil.

Íslendingar hafa þurft að nýta hráefni úr heimabyggð frá örófi alda og eru ráðagóðir þegar á reynir. Það er því spennandi að sjá hvað verður til á skömmum tíma þegar hönnuðir takast á við þetta spennandi hráefni – sem er þeim kosti gætt að það má endurvinna aftur og aftur án þess það tapi upphaflegum eiginleikum.

Að átakinu um endurvinnslu áls í sprittkertum standa Alur álvinnsla, Endurvinnslan, Fura, Gámaþjónustan, Grænir skátar, Hringrás, Íslenska gámafélagið, Málmsteypan Hella, Plastiðjan Bjarg, Samál, Samtök iðnaðarins og Sorpa.

#Endurvinnumálið